maandag 8 december 2014

De grootste vijand voor een vervullend leven
Ervaar jij minder passie en plezier in je leven? Leef je niet meer vrijuit? Zit je opgesloten in iets wat je niet langer wilt en wil je losbreken uit jouw leven zoals het nu is?

Maar weet je niet hoe dat te doen? Eigenlijk weet je niet eens wat je nu echt wilt. Je weet alleen dat je niet blij wordt van het leven wat je nu leidt.


Herken je jezelf in een of meer van onderstaande uitspraken?
 • Je hebt last van steeds terugkerende zorgelijke gedachten (over je financiën, jouw gezondheid, je werk, je relatie)
 • Je slaapt onrustig en bent ’s morgens niet fit als je opstaat
 • Je hebt niet het gevoel dat je echt leeft, je lacht minder dan vroeger en je hebt weinig plezier in de dingen die je doet
 • Je doet plichtmatig jouw dingen vanuit een gevoel dat je het moet doen
 • Je merkt dat je minder gezond en vitaal bent dan vroeger. Je voelt je gestrest en kunt moeilijk ontspannen. Er is een fundamenteel gevoel van onrust in jouw leven.
 • Je hebt de neiging om maar door te blijven rennen en jezelf geen rust te gunnen.
 • Je hebt nergens zin in en je ziet overal tegen op
 • Je bent sneller geprikkeld en kunt minder hebben van je partner, kinderen en collega’s
Wanneer je een of meer van bovenstaande punten herkent is er een grote kans dat je, waarschijnlijk zonder dat je daar zelf erg in had, jouw leven en wat je daarin ervaart bent gaan laten bepalen door wat je denkt. Dat je de beslissingen en keuzes die je maakt bent gaan nemen op basis van jouw verstand, jouw denken.

Je verstand is een instrument, een hulpmiddel. Je kunt het gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen in jouw leven maar wanneer je je identificeert met jouw denken wordt hoe jij je voelt bepaald door jouw denken. En als dat "negatieve" gedachten zijn voel jij je slecht!

We laten ons doorgaans zo beïnvloeden door het denken dat het ons ontgaat dat er een totaal ander perspectief mogelijk is. Het perspectief van onze natuurlijke staat, waarin je aandacht vrij is en niet aanhoudend in beslag wordt genomen door de overmatige activiteit van het verstand.

De kern van het probleem is dat je het contact met wie jij bent, met wat je voelt, met jouw verlangen bent kwijtgeraakt doordat je “in je hoofd zit”. Je leeft vanuit je denken en het resultaat is dat je vervreemd van jezelf en van jouw leven bent geraakt. Jouw denken zit op de troon en heeft de heerschappij over jouw leven gekregen.

Het verstand is een uitstekend instrument als je het goed gebruikt. Bij verkeerd gebruik wordt het echter erg destructief. Het is niet zozeer dat jij het verstand verkeerd gebruikt – meestal gebruik je het helemaal niet. Het gebruikt jou!
Wanneer je in jouw hoofd zit en je laat leiden door jouw denken dan gaat het plezier, jouw levensgeluk verloren!

De belangrijkste indicator om te bepalen of je “in je hoofd” zit is het gevoel van moeten wat je ervaart in jouw leven. Hoe sterker en vaker het gevoel van dat je van alles moet en geen rust vindt hoe meer je in je hoofd zit en jouw leven laat bepalen door jouw denken.

Waar kun je het beste beginnen?


Hoe moet je je denken dan tot rust brengen? Nog meer yoga of mindfulness gaan doen? Positief denken waardoor je je beter voelt? Meer tijd nemen voor meditatie?
Dat heb je waarschijnlijk al gedaan. En zeker, tijdens bv yoga of mindfulness voel je je rustiger en kun je ontspannen. Maar hoe vaak raak je dat ook weer kwijt? En voordat je er erg in hebt zit je weer in het oude stramien.

De werkelijke oorzaak van dat fundamentele gevoel van onrust is dat je je identificeert met je denken, met jouw gedachten. En op het moment dat je dat doet zit je er in gevangen en overheerst jouw denken je leven.

Wat doe je als je je identificeert met jouw gedachten?

Je kunt jouw gedachten niet stop zetten. Er zullen steeds gedachten opkomen. De vraag alleen is hoe je erop reageert, wat je ermee doet. Gedachten voelen heel eigen, alsof jij het bent die ze denkt. Maar dat is niet zo. Gedachten zijn gedachten en komen voort uit jouw denken. Maar jij bent je gedachten niet, jij bent groter dan jouw denken!

Je kunt niet voorkomen dat er gedachten in je opkomen. Die zijn er nu eenmaal. Dus daar kun je niets aan veranderen. Maar wat je wel kunt doen is bepalen wat jij met die gedachten doet, welke labels jij erop plakt.

Wat zijn labels?

Een label is een etiket (een oordeel of een mening) die je plakt op een gedachte. Er zijn drie soorten labels:
 1. Een positief label. Je waardeert de gedachte als positief (goed, mooi, prettig, aangenaam, fijn enz). Er komt bijvoorbeeld een gedachte op over de vakantie die binnenkort begint. Wanneer je een positief label plakt op deze gedachte ontstaat bij jou een blij gevoel. Je verheugt je erop en je hebt zin om op vakantie te gaan. Gevoelens die je hebt zijn reacties van jouw lichaam op de labels die jij op jouw gedachten plakt. En dat gaat razendsnel. Het is gebeurd voordat je er erg in hebt.
 2. Een negatief label. Je waardeert de gedachte als negatief (vervelend, slecht, lelijk enz). Wanneer een gedachte opkomt over iets wat binnenkort gaat gebeuren zoals bv een presentatie die je moet geven, een familiebezoek, een ontmoeting met iemand of een functioneringsgesprek en je plakt daar een negatief label op (ik zie er tegen op, ik kan het niet, ik heb er geen zin in e.d.) dan ga je negatieve gevoelens ervaren. Dat gebeurt vrijwel direct. Je ervaart jouw label wat je op die gedachte plakt. Het punt is dat veel mensen zich hier in het algemeen niet bewust van zijn. Ze denken dat het door de gebeurtenis komt maar dat is niet zo. Het komt door het label wat je op de gebeurtenis en op de bijbehorende gedachte plakte!
 3. Een neutraal label. Je hebt geen oordeel over de gedachte. Het is niet goed en niet slecht. Het is wat het is. Je ervaart geen verlangen noch weerstand. Je staat er neutraal tegenover. Je labelt iets zoals het is.
Bij zowel een positief als een negatief oordeel verbindt je jezelf met die gedachte. Hoe sterker het oordeel, hoe sterker de binding die je maakt en hoe sterker de gevoelens die je ervaart. Misschien is dat wel de oorspronkelijke betekenis van het verhaal van Adam en Eva in het paradijs. Ze aten van de boom van kennis van goed en kwaad. En vanaf dat moment vielen ze uit het paradijs.

Het oordeel kan zo sterk worden dat het je aandacht fixeert. Je kunt nergens anders meer aan denken en je wordt helemaal in beslag genomen door die gedachte. De gedachte heeft jou overgenomen. Dit manifesteert zich als onophoudelijk gepieker!

De oplossing


Er is maar één oplossing! En dat is het achterwege laten van labels plakken op de gedachten die in je opkomen.

Wanneer er gedachten in je opkomen dan merk je dat op, maar je doet er niets mee. Je blijft er van af. Het is een gedachte, niet meer dan dat. Je kijkt er naar, je observeert jezelf terwijl je die gedachte hebt. Het is wat het is. Je doet er niets mee, je biedt er geen weerstand tegen. Je vindt er niets van. Als je een gedachte observeert wees je dan niet alleen bewust van die gedachte maar ook van jezelf als getuige van die gedachte.

Dat is een hele uitdaging. We zijn gewend om als we iets vervelend vinden, iets te gaan doen. Nu is het meer de kunst van het nalaten. Het achterwege laten van het label. De kunst van het niet-doen.

Terwijl je naar die gedachte luistert voel je een bewuste aanwezigheid – jouw diepere zelf – als het ware achter of onder de gedachte. De gedachte verliest dan al snel haar macht over je en houdt op doordat je de gedachte niet meer van energie voorziet door je ermee te identificeren. Dat is het begin van het einde van onvrijwillig en dwangmatig denken!

Weet dat als een gedachte blijft hangen er ergens een subtiele vorm van weerstand met een bijbehorend label actief is. Niets blijft uit zichzelf bestaan. Alles wat je ervaart wordt op dit moment gecreëerd.

Wanneer het je lukt om geen oordeel te hebben over de gedachten die in je opkomen en ze te zien als voorbijtrekkende wolken zul je merken dat je rustiger wordt, minder geagiteerd en je perspectief begint te verschuiven van onrust en geprikkeldheid naar meer innerlijke rust en een verdiept contact met je jezelf!

Dan wordt jouw verstand, jouw denken een prachtig instrument. Dan wordt het dienstbaar aan wie je ten diepste bent en gaat het bijdragen aan een vervullend leven!

Wil je meer tips en zoek je inspiratie? Klik dan hier.

vrijdag 7 november 2014

9 dingen die je moet los laten om je droom te leven

   
Loslaten 7 300 x 194“Als je doet wat je altijd hebt gedaan dan krijg je wat je altijd hebt gekregen”.
Wanneer je tevreden bent met jouw leven zal deze uitspraak je helpen om dat zo te houden. Dan leef je jouw leven zoals je dat voor ogen hebt.


Maar als dat niet zo is en je wilt je leven meer in overeenstemming brengen met wie jij bent en hoe jij het zou willen dan zal je iets anders moeten doen dan dat je altijd hebt gedaan.

Dat betekent dat je moet stoppen met iets wat je altijd hebt gedaan en gaat beginnen met iets wat je nog niet eerder hebt gedaan.

En dat is lastig. We zijn meestal niet zo bang voor iets nieuws maar we zijn wel huiverig om het oude los te laten, de controle op te geven en een stap in het ongewisse te zetten.

In de oude situatie (jouw comfortzone) weet je waar je aan toe bent. Iedereen heeft een comfortzone. Dat is het gebied waarin zaken bekend, voorspelbaar en (meestal) prettig zijn. Je weet, als je A doet dan krijg je B als resultaat. We leven graag in deze comfortzone. Het voelt vertrouwd, veilig en geeft je houvast.

Wanneer je echter teveel in je comfortzone blijft zitten kan dat gaan knellen. Gaat het vervelen en wordt jouw leven saai en voorspelbaar.

Einstein heeft daar iets moois over gezegd: ‘De definitie van waanzin is telkens hetzelfde doen, maar een andere uitkomst verwachten.’ Met andere woorden: als je iets anders wilt dan je nu hebt of doet, dan zul je zelf iets anders moeten doen dan je nu doet.

Om jouw leven te veranderen in de richting die beter past bij wie jij bent en wat jij wilt kun je de volgende 9 punten onderzoeken. Hoe belemmeren zij je om te leven zoals jij dat wilt?

Alles onder controle willen houden. Wanneer je niets aan het toeval wilt overlaten, alles onder controle wilt houden en niet voor verrassingen wilt komen te staan verdwijnt de spontaniteit en het plezier uit je leven.

De behoefte aan controle komt vaak voort uit angst om te verliezen wat je hebt. Dat geeft stress en verkramping. Je bent vooral bezig om iets te vermijden in plaats van open te staan voor het nieuwe, het verrassende en het spontane in jouw leven. Eigenlijk ben je aan het overleven in plaats van te leven.

Werkelijke groei en ontwikkeling en het leven van jouw droom kan zich pas realiseren wanneer je open staat voor het onverwachte. Vanuit het contact met jouw inspiratie en de verwondering over wat zich aandient ga je jouw eigen unieke weg. Dan leef je voluit en in volle overgave aan jezelf en aan de wereld om je heen.

Jouw innerlijke stem negeren. Het negeren van wat je werkelijk wilt leidt tot een leven waarin je niet jouw volledig potentieel leeft. Dan volg je wat anderen vinden vanuit een gebrek aan vertrouwen in jezelf en jouw mogelijkheden.

Naar je innerlijke stem luisteren wil zeggen dat je op jezelf durft te vertrouwen en opvolging geeft aan wat jij werkelijk wilt.

Steve Jobs, voormalig CEO van Apple verwoordde het zo:
“Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living the result of other people’s thinking. Don’t let the noise of other opinions drown your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition, they somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”

Vasthouden aan oude gewoontepatronen. Het grootste gevaar voor het leven van jouw droom is de macht der gewoonte. Doen wat je altijd gedaan hebt. Gewoonten zijn automatische gedragspatronen. Je hoeft er niet over na te denken. Je handelt automatisch. De meeste daarvan hebben we ons zelf aangeleerd in onze vroege jeugd. Van voorbeelden uit onze omgeving, wat we mee kregen vanuit onze opvoeding, wat we geleerd hebben op school.

Veel van deze gedragspatronen heb je gekopieerd of overgenomen. Zijn die nu nog passend voor je? Soms zijn ze behulpzaam maar even vaak belemmeren ze je om jouw droom te leven.

Gewoontepatronen in ons leven hebben vaak het volume van een fanfareorkest en je innerlijke stem is als een radio die zacht op de achtergrond klassieke muziek speelt. Pas als het fanfareorkest ophoudt met spelen ga je de klassieke muziek horen.

Ik heb zelf ervaren hoe hardnekkig deze patronen zijn. Twee belangrijke instrumenten in mijn eigen “fanfareorkest” waren mezelf verantwoordelijk voelen voor anderen en het gevoel van er te moeten zijn voor anderen. Deze twee patronen samen zorgden er voor dat ik mezelf geen rust gunde, altijd maar klaar stond voor anderen en mezelf compleet wegcijferde. Ik zorgde niet goed voor mezelf en wat ik echt wilde, waar ik warm voor liep verdween naar de achtergrond. Ik kon mijn eigen innerlijke stem niet meer horen en voelde me geleefd door mijn omgeving.

Jezelf en wat jij wilt niet serieus nemen. Jezelf wegcijferen, jezelf onbelangrijk maken, jezelf niet de moeite waard vinden en jezelf onvoldoende kwaliteiten toedichten zijn de vier grote saboteurs voor het leven van jouw droom.

De vier hiervoor genoemde saboteurs voorkomen dat je er zelfs maar aan begint. Meestal zijn het uitspraken van anderen over jou en wat normaal is die je in het verleden bent gaan geloven. Ze ondermijnen je en voorkomen dat je iets anders gaat doen dan dat je altijd hebt gedaan.

Jezelf geen rust gunnen en maar door blijven rennen. Wanneer je de hele dag druk bent met van alles en nog wat en je van hot naar her vliegt dan heeft jouw leven het karakter van een achtbaan. De rust ontbreekt en de balans tussen activiteit en rust is verstoord. Dit is een van de meest effectieve manieren om te voorkomen dat je jouw droom leeft.

Je droom ontdekken lukt alleen wanneer je in contact bent met de innerlijke stilte in jezelf. Alleen daar kun je jouw verlangen voelen om betekenis te geven aan jouw leven en ontdekken hoe je dat kunt doen. Alleen daar vind je de sleutel om jouw leven in overeenstemming te brengen met wie jij bent en met wat jij werkelijk wilt. Geen innerlijke rust betekent automatisch stuurloos zijn en je laten leven door de waan van de dag. Je voelt je eerder een pingpong bal dan de kapitein op jouw levensschip.

Jezelf in slaap sussen door redelijk en realistisch te zijn. Het kost vaak opmerkelijk weinig moeite om redenen te vinden om iets niet te doen. Om realistisch te zijn en van daaruit te concluderen dat jouw leven zo slecht nog niet is. Dat je eigenlijk wel tevreden moet zijn met wat je hebt, zeker gezien de omstandigheden waarin je zit. Dit “redelijk realisme” voorkomt dat je jouw droom te gaan leven en zorgt ervoor dat je blijft zitten waar je zit.

Jezelf conformeren. Hoe goed het ook klinkt om je te conformeren, hoe geaccepteerd het ook is binnen onze cultuur, toch schuilt hierin een levensgroot gevaar. Dat is dat je met het conformeren aan de heersende norm, stapje voor stapje je eigenheid verliest. Mensen denken vaak dat ze geen keuze hebben en zich wel móeten conformeren omdat onze omgeving dat van ons verwacht. Maar is dat echt zo? Het is niet altijd gemakkelijk om je eigen beslissingen te nemen en je eigen mening te hebben, maar wel essentieel als je jezelf niet wilt kwijtraken en gaat doen waar jij blij van wordt.

Jouw denken de heerschappij blijven geven over jouw leven. Wanneer je regelmatig een gevoel van moeten ervaart in jouw leven kun je ervan uit gaan dat jouw denken op de troon zit en je je laat bepalen door wat je denkt .

Jouw denken is een prachtig instrument om dingen te begrijpen en voor elkaar te krijgen. Het is ingenieus in het bedenken van oplossingen voor vraagstukken waar je mee geconfronteerd wordt. Het is een goede stuurman (uitvoerder) maar een slechte kapitein (koers uitzetten).
Wanneer je jouw denken gebruikt (eigenlijk misbruikt) om jouw leven te sturen en richting te geven kom je terecht in een steeds kleiner wordende wereld die na verloop van tijd begint te klemmen.

Het denken houdt niet van onbekenden, van het niet weten en probeert dit op te vullen met antwoorden. Omdat het denken niet van onbekenden houdt heeft het een sterke voorkeur om te creëren binnen grenzen die het eerder zelf heeft gecreëerd. Het resultaat is dat je na verloop van tijd meer en meer het gevoel krijgt dat jouw leven een gevangenis is waarin je van alles moet.

“It’s the hearth that knows the path. The mind is just there to organize the steps.”
Jeff Brown
 
Je laten leiden door angst. Vaak zeggen mensen dat ze zich niet laten leiden door angst. Maar is dat werkelijk zo? Angst heeft veel verschijningsvormen en veel daarvan zijn nauwelijks als zodanig waarneembaar maar manifesteren zich als “kleine zorgen”. Wat zullen anderen van me vinden?, voldoe ik wel?, doe ik het wel goed?, heb ik mijn baan nog wel volgend jaar? Hoe moet het verder als… zijn zorgelijke gedachten die je misschien geen angst zou noemen (misschien zelfs wel gezond realisme) maar die hun oorsprong hebben in bang zijn voor. Bang zijn om te verliezen wat je hebt zoals status, gezondheid, waardering, financiële zekerheid, erkenning.

Angst is een gezond overlevingsmechanisme en zorgt ervoor dat je wegspringt voordat je door een auto overreden wordt. Maar als je dit gezond overlevingsmechanisme gaat gebruiken om je leven vorm te geven ben je letterlijk aan het overleven en dat is iets anders dan je droom leven.

Er is in ons een behulpzame “indicator” die aangeeft of je jouw droom leeft of niet. En dat is het enthousiasme en het plezier wat je hebt in de dingen die je doet. Ben je blij met jouw leven op dit moment?

Wil je meer tips en zoek je inspiratie? Klik dan hier.

zaterdag 25 oktober 2014

Wat is de zin van jouw leven?

steiger ondergaande zon Picasso 300 x 222
 

Wat is de zin van mijn leven? Steeds meer mensen stellen zichzelf deze vraag omdat ze een gevoel van leegte, van zinloosheid ervaren.
Hoe kan ik mijn doel, vervulling en bevrediging in het leven vinden? Zal ik het potentieel hebben om iets van blijvende betekenis te ontwikkelen? Mensen vragen zich meer en meer af wat de zin van het leven is. Zij kijken terug op hun leven en vragen zich af waarom hun relaties uit elkaar vielen en waarom zij zich zo leeg voelen ook al hebben ze bereikt wat ze wilden.

In onze prestatie maatschappij streven mensen vele doelen na, met de gedachte dat ze daarin een gevoel van voldoening zullen vinden, zoals: zakelijk succes, financiële zekerheid, goede relaties, sex, plezier hebben, goed doen voor je medemens, enz.

Mensen zeggen vaak dat terwijl zij hun doelen bereikten, er nog steeds een diepe leegte in hen was – een hol gevoel wat maar door niets gevuld leek te worden.

Vragen als “wie ben ik”, “waarom ben ik hier”, “waar kom ik vandaan?” en “waar ga ik naar toe” houden ons al sinds mensenheugenis bezig. Religies komen voort uit ons verlangen om hier een antwoord op te vinden, om de zin van ons bestaan te doorgronden.

Eten, drinken, slapen en werken, en dat dag in dag uit kan niet het doel van het bestaan zijn. Er moet iets meer zijn, iets anders met meer betekenis, voldoening en vervulling. Ieder mens is daar naar op zoek. Dat is de achterliggende reden waarom we zo druk bezig zijn met wat we aan het doen zijn. We willen ons goed voelen en gelukkig zijn.

Herken jij jezelf in een van de volgende uitspraken?

 • Ik ervaar vaak onrust in mijn leven, ben op zoek naar meer voldoening en plezier.
 • Ik vraag mezelf regelmatig af wat ik aan het doen ben en waarvoor ik het doe.
 • Ik ben nooit echt tevreden met de keuzes die ik maak in mijn leven.
 • Ik ben op zoek naar iets anders maar ik weet niet wat dat is. Weet niet welke richting ik op moet.
 • Ik vind het leven vaak zwaar en uitputtend.
 • Ik heb alles om gelukkig te zijn, maar ik ben het niet.
 • Ik heb het gevoel dat ik met van alles en nog wat bezig ben waar ik niet echt blij van word.
Wanneer je een of meer van de hierboven genoemde punten herkent dan is er waarschijnlijk sprake van een innerlijke onrust die jou aanzet op zoek te gaan naar de diepere zin van jouw leven. Want in jou is er een besef dat jouw huidige leven niet is zoals dat voor jou bedoeld is! Maar dat er iets anders is dat veel meer in overeenstemming is met wie je bent. Iets in jou weet precies wat je wilt.

De kern van het probleem


Ieder mens verlangt naar een leven dat de moeite waard is. We verlangen naar betekenis in ons leven. Je wilt het gevoel hebben dat datgene wat je doet zinvol is, je fijne relaties hebt met de mensen om jouw heen en dat jouw leven verloopt zoals je dat voor ogen hebt.

Wanneer dat niet het geval is voel je je gefrustreerd en heb je het gevoel niet op het juiste spoor te zitten.

Ik geloof dat ieder mens is geboren met een opdracht. Een opdracht die al bestaat van voor je geboorte. Je komt niet blanco op aarde. Dat zie je bijvoorbeeld aan hoe verschillend kinderen zijn uit een gezin. Deze opdracht geeft zin aan je leven. Je opdracht is juist de reden van je bestaan. Alles wat je gedaan en ervaren hebt tot nu toe komt voort uit deze opdracht. Ook al kun je dat niet altijd zien.

Mark Twain, een bekend Amerikaans schrijver heeft daar een mooie uitspraak over gedaan: “the two most important days of your life are the day you are born and the day you find out why”.

De kunst is om in jezelf deze opdracht te ontdekken. Jezelf deze opdracht te her-inneren.

De kern van het probleem is dat jouw gevoel van onvrede met jezelf, frustratie en machteloosheid ontstaat doordat je niet verbonden bent met jouw opdracht of daar geen opvolging aan geeft.

Waar kun je het beste beginnen?


Het ontdekken van de zin van het leven is voor velen van ons een puzzel waar we niet makkelijk uitkomen.

Hiernaast zie je een tekening van een puzzel.
 
puzzel 4Het middelste stukje staat voor jouw opdracht, de zin van jouw leven. De stukjes daarom heen vertegenwoordigen jouw levensgebieden, zoals je familie, je werk, je relatie, je kinderen, vrienden, gezondheid. Vaak proberen we de zin van ons bestaan hierin te vinden. Je denkt dan: als ik maar de juiste partner vind, een baan die bij me past, een eigen huis heb, een goede gezondheid heb, dan zal ik mij goed voelen.

Probleem is dat je jezelf afhankelijk maakt van iets buiten jezelf. Het maakt je bijvoorbeeld vatbaar voor de verwachtingen van jouw omgeving. Wanneer je niet naar jouw innerlijke stem luistert, je niet jouw eigen weg volgt, volg je de weg van iemand anders. Je zult moeilijk nee kunnen zeggen omdat er niets is van waaruit je jouw eigen grenzen kunt aangeven.

En het maakt je kwetsbaar. Als je relatie uitgaat, je jouw baan verliest, je jouw huis niet kunt verkopen of ziek word, wat dan? Is dan de zin van jouw leven ook gelijk verdwenen?

Je kunt pas de omringende stukjes van jouw levenspuzzel goed laten passen als je het middenstuk gevonden hebt. En dat middenstuk ben jij! Jij bent de ontbrekende schakel in het ontdekken van de zin van je leven. Je kunt het alleen in jezelf vinden en niet in de buitenwereld.

De eerste stap die je kunt zetten is te stoppen met vervulling en voldoening te zoeken in de buitenwereld. Te stoppen met de vraag wat de wereld jou te bieden heeft, zoals waardering, financiële zekerheid, status of erkenning, en jouw aandacht te richten op jouw binnenwereld.

Jouw opdracht zit in jou en kun je niet vinden in de buitenwereld. De vraag “wat kan ik de wereld bieden?” helpt je al een stuk verder.

Je staat daarin niet alleen. Jouw opdracht is ook op zoek naar jou. Ze wil door jou uitgevoerd worden en door niemand anders. Het is jouw unieke opdracht, niemand is toegerust om die in jouw plaats uit te voeren. Je opdracht zal je niet met rust laten tot je er iets mee gaat doen. En het mooie is dat je vrij bent in de wijze waarop je jouw opdracht vervult.

De uitdaging waar je voor staat is te gaan ontdekken waar jij het meest van begint te stralen. Om zoveel mogelijk jouw authentieke en unieke ik te zijn. Omdat je nooit meer dat ik zult zijn die je nu bent.

Hoe ontdek je jouw opdracht?


Het begint met goed te kijken naar jouw leven tot nu toe. In jouw leven en de ervaringen die je hebt opgedaan ligt jouw opdracht verborgen. Jouw opdracht ligt voor je voeten en de kunst is om het te gaan zien!

Onderstaande vragen kunnen je helpen om meer zicht te krijgen op jouw levensopdracht. Op sommige vragen zal je waarschijnlijk niet direct een antwoord kunnen geven. Dat is prima! Juist deze vragen kunnen je op het goede spoor zetten. De sleutel is om jezelf die vraag te stellen en het daarna los te laten. Dan kan soms op een heel onverwacht moment, de volgende dag of zelfs veel later, ineens een antwoord naar boven komen.
Vragen:
 • Ga eens terug in jouw herinnering naar toen je een kind was. Wat deed je het liefst? Waar was je enthousiast over, waar werd je blij van? Waar kon je geen genoeg van krijgen?
 • Met welke activiteit kun je uren bezig zijn en wat is het wat jou daarin energie geeft?
 • Wat zijn de vragen waarmee mensen vaak naar je toekomen?
 • Wat wil ik mijn omgeving meegeven als ik het mooiste en het beste van mezelf laat zien?
 • Wat doen de mensen die je het meest bewondert?
 • Welke personen, plaatsen, boeken en bezigheden trekken je spontaan aan?
 • Waarvoor is het te laat om nu nog aan te beginnen?
 • Als…..er maar niet was, wat zou je dan doen?
 • Wat durf je aan jezelf niet toe te geven?
Wanneer je deze vragen leest en stil staat bij de antwoorden die in je opkomen in welke richting wijzen jouw antwoorden dan? Beginnen de contouren van jouw opdracht zich af te tekenen?

Een mooie definitie van een levensopdracht vind ik: “waar jouw vreugde en de behoefte van de wereld elkaar ontmoeten”. De behoefte van de wereld kan je heel groot zien maar ook veel dichter bij huis: het zijn de mensen om je heen, op je werk, familie en vrienden.

Mocht je zicht krijgen op wat jouw levensopdracht is dan kun je daarop onderstaande check doen:
 • Geeft de opdracht jou vreugde, word je er innerlijk blij van?
 • Sluit jouw opdracht aan op de behoefte van de wereld om jou heen? Welk gevoel krijgen mensen als zij ontvangen wat jij te geven hebt?
Een van onze programma's die helemaal aansluit op dit eZine artikel is het biografiepracticum of biografisch coachingstraject waarin je jouw levensloop onderzoekt. Je krijgt zicht op de kernthema's in jouw leven en je levensloop met al zijn ervaringen komt in een ander perspectief te staan. Vanuit een verdiepte verbinding met jezelf krijg je zicht op de rode draad in je leven en je levensopdracht. Je ontdekt wat de waarde is van de gebeurtenissen in jouw leven tot nu toe en hoe deze bijdragen aan jouw levensopdracht. Klik hier voor meer informatie.

Heb je interesse in meer tips en inspiratie? Klik dan hier.

vrijdag 22 augustus 2014

10 keuzes waar je over 10 jaar spijt van hebt

   

Choice 300 x 220

Het leven zoals je dat nu ervaart is het resultaat van de keuzes die je de afgelopen 10 jaar hebt gemaakt.
 
De keuzes die je vandaag en morgen maakt hebben een grote invloed op hoe jouw leven er over 10 jaar uitziet.
 

 
Hoe wil je dat jouw leven er over 10 jaar uitziet en welke keuzes maak je dan nu?
 

Om je te helpen bij het maken van bij jou passende keuzes zijn hier 10 keuzes waar je over 10 jaar spijt van hebt:


Jezelf anders voordoen dan wie je bent. Wanneer je vooral bezig bent met de indruk die je wilt maken op anderen of jezelf steeds afvraagt wat anderen van je vinden verlies je meer en meer het contact met wie jij bent en wat voor jou belangrijk is. Uiteindelijk leef je niet jouw leven maar is jouw leven het gevolg van wat anderen vinden.

Wees niet bang voor het oordeel van anderen. Diep van binnen weet je wie je bent en wat je echt wilt. Durf dat aan jezelf toe te geven. Je hoeft niet perfect te zijn voor de mensen om jouw heen. Laat je onzekerheid varen en laat de mensen om jou heen zien wie je echt bent met al jouw onvolkomenheden. Een betere indruk kun je niet maken! Brene Brown heeft daar een prachtig boek over geschreven: "De moed van Imperfectie". Laat gaan wie je denkt te moeten zijn.

Jouw leven door anderen laten bepalen. Misschien is de grootste uitdaging in het leven te ontdekken wie je echt bent. De een na grootste is te accepteren wat je daarin tegenkomt!
Soms is het makkelijker om jouw leven en de keuzes die je daarin maakt door anderen te laten bepalen. Je loopt dan echter het risico dat jouw leven een weerspiegeling is van wat anderen willen en niet van wat jij wilt.

Dus heb de moed om je eigen weg te gaan, ondanks de bezwaren van anderen. Je krijgt daarmee pas echt betekenis voor de mensen om jouw heen. Zij krijgen jou en jouw unieke eigenheid! En wat is er mooier dan dat? Iemand te zien zoals hij werkelijk is met alles erop en eraan. Dan ben je een inspiratiebron voor anderen om ook gewoon zichzelf te zijn.

Met negatief ingestelde mensen blijven optrekken. Wanneer je jouw eigen leven wilt leiden en wilt gaan doen waar je van droomt zullen er mensen zijn die dat willen voorkomen. Die willen dat je zo blijft als dat je altijd geweest bent. Omdat ze bang zijn voor het nieuwe en zelf willen blijven vasthouden aan wat altijd geweest is. Jij bent de bedreiging voor hun gemoedsrust!

Dus onderzoek de mogelijkheid om afscheid te nemen van deze mensen of als dat niet mogelijk is hun invloed op jou te verminderen. Ga op zoek naar mensen die je stimuleren en inspireren om jouw eigen weg te gaan!

Alleen aan jezelf denken. Wanneer je alleen voor jezelf leeft en vooral bezig bent met wat het jou oplevert zul je uiteindelijk met lege handen staan. Probleem daarbij is dat je nooit echt tevreden zult zijn. Vaak ben je bezig met iets wat er niet is. Op jacht gaan naar iets om te compenseren wat er niet is geeft zelden voldoening en vervulling in je leven.

Wat kun jij doen voor anderen? En dan niet om te pleasen of het anderen naar de zin te maken en zodoende je gevoel van eigenwaarde op te krikken maar wat kun jij anderen geven wat werkelijk van waarde is? Hoe zou jij herinnerd willen worden? Door je kinderen, je partner, je vrienden en collega's? Ga met hoe je herinnerd zou willen worden aan de slag en laat dat bepalend zijn voor jouw keuzes en je zult versteld staan over het positieve effect op je leven.

Verandering en groei vermijden. Alles verandert, alles stroomt. Wanneer je wilt blijven vasthouden aan wat je hebt gaat het vroeg of laat wringen en begin je in conflict te komen met jezelf en met jouw omgeving. De enige constante in deze wereld is verandering, niets blijft wat het is.

Kijk eens naar jouw leven zoals het nu is. Het is het resultaat van de keuzes die je in het verleden gemaakt hebt. Wil je het zo houden of wil je het veranderen? Jouw leven van morgen is het resultaat van keuzes die je vandaag maakt. Wat zou je echt willen veranderen?

Opgeven wanneer het moeilijk wordt. Weet je nog hoe vaak je bent gevallen voordat je kon lopen? Vaker dan je denkt waarschijnlijk. Als je jouw leven in overeenstemming wilt brengen met wat je werkelijk wilt kom je twijfels, belemmeringen en obstakels tegen. Je zult tegen muren oplopen en jezelf waarschijnlijk flink tegenkomen. Je zult ongetwijfeld in situaties komen warin je verzucht "waar ben ik aan begonnen"! Weet dat dit gaat gebeuren en stel jezelf erop in en geef niet op. Hoe groter de belemmering die je overwint hoe groter de voldoening!

Alles onder controle willen houden. Wanneer je niets aan het toeval wilt overlaten, alles onder controle wilt houden en niet voor verrassingen wilt komen te staan verdwijnt de spontaniteit en het plezier in je leven.

Angst om te verliezen wat je hebt geeft stress en verkramping. Je bent vooral bezig om iets te vermijden in plaats van open te staan voor het nieuwe, het verrassende in jouw leven.

Werkelijke groei en ontwikkeling kan pas plaatsvinden wanneer je open staat voor het onverwachte. Vanuit het contact met jouw inspiratie en je te verwonderen over wat zich aandient en daarvan te leren ga je jouw eigen unieke weg. Pas dan leef je voluit en in volle overgave aan jezelf en aan de wereld om je heen.

Genoegen nemen met minder. Ben je echt gelukkig of ben je tevreden met je leven zoals het nu is? "Het kan altijd beter" zeggen mensen vaak en "je moet tevreden zijn met wat je hebt". Daar zit zeker een kern van waarheid in maar het kan je ook gevangen houden in de sleur van het dagelijks leven.

Is het leven wat je nu leeft ook het leven waar je van gedroomd hebt? Wat sta jij jezelf toe? Hoe waardevol vindt jij jezelf en welk leven hoort daar dan bij? Neem je genoegen met hoe het nu is of ga je voor het buiten-gewone?

Als jouw leven de komende 10 jaar zal zijn hoe het nu is hoe blij wordt je daarvan?

Tot morgen wachten. Vaak denken we dat we genoeg tijd hebben. Dat we morgen ook nog kunnen beginnen met iets te veranderen in ons leven. Maar na morgen is er weer een morgen en daarna weer een.

Merk jij ook dat er continu zoveel ‘moet’, dat je voortdurend druk bent en bezig bent vanuit wilskracht en niet vanuit plezier en passie? Denk je weleens ‘nog even, dan wordt het beter’. Maar als je terugkijkt, hoe lang gaat het dan al zo? En als je vooruit kijkt: is er dan zicht op verandering?

Zelden zeggen mensen dat ze spijt hebben van iets wat ze wel hebben ondernomen om hun leven meer in overeenstemming te brengen met wat ze werkelijk willen. Vaker hebben ze spijt van de dingen die ze niet hebben gedaan.

Waar wil jij later geen spijt van hebben?

Bijven dagdromen en niet in beweging komen. Wat de wereld nodig heeft en waar iedereen op wacht ben jij! Jij in de zin van wie je echt bent, wat jouw diepste wensen en verlangens zijn en die gaan vormgeven. Pas dan heb je de betekenis voor de mensen om jouw heen waar zij op wachten.

Je helpt de wereld niet door jezelf klein te houden en van geen betekenis te vinden. Wanneer jij durft te gaan staan en in beweging komt voor waar jij in gelooft maakt dat in anderen het besef wakker om dat ook te gaan doen. Iets mooiers kun je anderen niet geven!

Wil je tips en inspiratie die je helpen bij het maken van jouw keuzes? Klik hier voor meer informatie.

maandag 4 augustus 2014

10 gewoonten van mensen die hun droom levenJe droom leven… het gaat over je leven leven zoals jij voelt dat het voor jou bedoeld is. Mensen die hun droom leven herken je aan hun uitspraken, aan hoe ze in het leven staan en hoe ze handelen.
 
Zij hebben gekozen voor een instelling, die op den duur een gewoonte wordt. Zo ‘gewoon’, dat mensen die hun droom leven er niet eens over praten. Het is voor hen vanzelfsprekend.

Gewoonten zijn automatische gedragspatronen. Je hoeft er niet over na te denken. Je handelt automatisch. De meeste daarvan hebben we ons zelf aangeleerd in onze vroege jeugd. Van voorbeelden uit onze omgeving, wat we mee kregen vanuit onze opvoeding, wat we geleerd hebben op school.

Veel van deze gedragspatronen heb je gekopieerd of overgenomen. Zijn die nu nog passend voor je? Soms zijn ze behulpzaam maar even vaak belemmeren ze je om jouw droom te leven.

Gedragspatronen uit vrije wil zijn gedragspatronen waar je bewust voor kiest, waarvan je weet dat zij bijdragen aan het leven wat voor jou bedoeld is.

Om je te inspireren zijn hier de 10 meest kenmerkende gewoonten van mensen die hun droom leven:


Zij zien moeilijkheden als uitdagingen. Mensen die hun droom leven richten zich op wat er wel kan en niet op wat er niet kan. Ze focussen zich op hun cirkel van invloed en verwelkomen tegenslagen als uitdagingen die, wanneer deze overwonnen zijn, hen sterker maakt en hun droom een stapje dichterbij brengt. Ze nemen initiatief. Ze zoeken uit hoe het anders kan, hoe ze een probleem kunnen oplossen. Zij kijken vooral naar zichzelf en wat zij kunnen doen en niet naar anderen of naar hun omgeving. Het effect is dat zij effectiever worden, juist omdat zij zichzelf begrenzen.

Zij zien het leven als een spel. Zij zijn niet bang om fouten te maken en proberen iets uit. Wanneer ze vallen staan ze weer op en tillen niet zo zwaar aan tegenslagen en mislukkingen. Omdat ze in contact zijn met hun passie zijn ze gedreven, creatief en speels. Als je doet waar je in gelooft geeft dat plezier en vervulling. Dan heb je eerder het gevoel dat je aan het spelen bent met de mogelijkheden die je hebt dan dat je hard aan het werk bent om in je levensonderhoud te voorzien.

Het nastreven van hun droom is de enige optie. Zij weten wat ze willen. Ze luisteren naar die stem in henzelf, die hen dingen influistert. De stem van hun hart. Ze weten dat daar alle antwoorden liggen en dat de stilte soms nodig is om deze antwoorden te horen. Op een bepaald moment in hun leven hebben zij besloten hun droom te gaan leven. Ze doen daar geen concessies meer aan. Er is geen achterdeur en zij hebben geen back-up plan voor als het mis gaat. Ze gaan er voor.

Zij vertellen hun eigen verhaal, hun eigen waarheid. Zij komen voor zichzelf op, nemen geen blad voor de mond en vertellen waar ze in geloven en waardoor ze gedreven worden. Ze brengen hun waarheid naar buiten en willen die in de wereld zetten. Ze schamen zich er niet voor en conformeren zich niet aan wat gebruikelijk is.

Zij dromen niet alleen maar ondernemen actie. Het zijn doeners die in beweging gekomen zijn en daadwerkelijk actie ondernemen om het leven waar ze van dromen vorm te geven. Zij weten dat de weg naar hun droom zich ontvouwt door hem te gaan en steeds een volgende stap te zetten.

Zij vertrouwen erop dat de ervaringen en levenslessen die zij opdoen voor hen bedoeld zijn. Vertrouwen in zichzelf en in het leven is een belangrijk fundament achter hun handelen. Zij geloven dat als ze echt iets willen het universum mee helpt omdat voor elkaar te krijgen. En als het tegenzit dan onderzoeken ze de levenslessen die hierin besloten liggen en proberen daarvan te leren. Zij weten dat je ook tegen de wind in kunt zeilen. Zij weten dat het soms nodig is om dingen en mensen los te laten om opnieuw te beginnen. Omdat zaken niet meer kloppen met hoe ze intussen zijn. Zij hebben er vertrouwen in dat de juiste zaken op het juiste moment in hun leven verschijnen.

Zij hebben geen angst of schuld om te vragen wat ze willen. Zij zijn zo verbonden met hun passie, dat ze niet bang zijn om te vragen wat ze nodig hebben. In feite begrijpen ze dat het soms noodzakelijk is om afhankelijk te zijn van anderen voor het bereiken van je dromen.

Zij creëren hun eigen regels. Zij passen zich niet makkelijk aan in de zin van zich te conformeren aan wat gebruikelijk is. Zij durven uit hun comfortzone te stappen en iets te ondernemen wat ze nog niet eerder hebben gedaan. Ze durven de status quo te doorbreken en durven dingen anders te doen. Ze vragen zich niet of nauwelijks af wat anderen ervan denken. Zij volgen hun eigen innerlijke stem en durven te gaan staan voor waar zij in geloven. In de wetenschap dat als zij het beste uit zichzelf halen dat een zegen is voor de mensen om hen heen.

Zij kunnen afzien. Het ongebaande pad kiezen is niet altijd comfortabel. Zij komen tegenslagen tegen, twijfels en onzekerheden. Zij vragen zich regelmatig af of ze wel goed bezig zijn maar laten zich er niet door uit het veld slaan. Zij gaan door waar anderen opgeven. Net zo lang tot hun droom werkelijkheid is geworden.

Zij doen het niet alleen. Zij hebben leraren, mentors en rolmodellen. Zij staan open voor de expertise van anderen. Zij blijven niet lang in een kringetje ronddraaien maar verwelkomen nieuwe ideeën en mogelijkheden die anderen aandragen. Zij vinden zichzelf de moeite waard en investeren in zichzelf. Ze beseffen ook dat ze niet alles alleen hoeven te doen en durven hulp te vragen.

Het doorbreken van ‘oude’ gewoonten en het jezelf aanleren van gewoonten die je gaan helpen om jouw droom te gaan leven vraagt veel ‘wakkerte’, in contact zijn met jouw inspiratie en doorzettingsvermogen.

Wil je een volgende stap zetten op weg naar waar jij van droomt? Klik dan hier! 

maandag 7 juli 2014

Het geheim van succesvolle mensen
Heb je last van dingen die gebeuren in jouw leven waar je je machteloos over voelt en gefrustreerd over bent? Waarbij je het gevoel hebt dat het je overkomt?
 
Het gedrag van je ex-partner waar je je boos over maakt of beslissingen die genomen worden op je werk waar je last van hebt. Of het gevoel dat je opgesloten zit in omstandigheden die je niet kunt veranderen?

Misschien vraag je jezelf soms af waarom je steeds in die vervelende situaties terecht komt en waarom het jou steeds overkomt.

Wanneer je in een situatie zit die je ondanks jouw pogingen niet hebt kunnen veranderen dan resulteert dat in machteloosheid en frustratie. Je voelt je een gevolg, een slachtoffer van omstandigheden, van het gedrag van anderen, van gebeurtenissen die je overkomen waar je geen invloed op kunt uitoefenen. Je voelt je gevangen in iets wat je niet wilt.

De kern van het probleem is dat je waarschijnlijk werkelijkheidsgebieden door elkaar haalt. Wat in het ene werkelijkheidsgebied wel werkt, werkt in het andere niet.

Stephen Covey, spreekt in zijn boek de “The seven habits of highly effective people” over de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid.

In de cirkel van invloed heb jij de macht, het vermogen om te creëren hoe jij bijvoorbeeld reageert op situaties in jouw leven. Dit is het gebied in jouw leven waar je direct invloed op hebt of zelf kunt bepalen hoe zaken verlopen.

In de cirkel van betrokkenheid is deze invloed veel minder. Wanneer je bijvoorbeeld last hebt van hoe iemand jou behandelt (je ex, je schoonfamilie, je baas) dan kun je hoogstens proberen dit gedrag te beïnvloeden maar hoe die ander daar op reageert bepaalt hij of zij zelf.

Sommige mensen lijken altijd alles mee te hebben. Je kent ze wel. Van die mensen die geboren lijken te zijn voor het succes. Ze pakken iets op en het verandert in goud. Wat is hun geheim?

Twee aansprekende voorbeelden zijn Gandhi, die leiding gaf aan de geweldloze opstand tegen de Britse koloniale overheersing van India in de eerste helft van de twintigste eeuw en Nelson Mandela die 28 jaar gevangen zat en uiteindelijk president werd van Zuid-Afrika.

Vanuit een schijnbaar hopeloze situatie waarbij ze geen enkele macht leken te hebben is het ze toch gelukt om grote maatschappelijke veranderingen tot stand te brengen. Wat is het geheim van hun succes?

Het geheim? Ze richten zich op hun cirkel van invloed en niet op hun cirkel van betrokkenheid.

 

De cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid


We maken ons vaak druk over van alles en nog wat: wat anderen van je zullen denken, over de manier waarop je leidinggevende dingen regelt, over zinloos geweld, over problemen in het onderwijs, over de belastingdruk in Nederland.

Covey cirkels invloed en betrokkenheid 300 x 292Je kunt bijvoorbeeld balen van het weer (te koud, te winderig, steeds maar regen) maar jij bent niet bij machte om het weer te veranderen. Het weer ligt in jouw cirkel van betrokkenheid. Je merkt wel de effecten ervan maar je kunt er niets aan veranderen.

Wat je wel kunt doen is passende kleding aantrekken waardoor je minder last hebt van het slechte weer. Dit ligt in jouw cirkel van invloed. Daar ben je wel bij machte om actie te ondernemen en wat jij ervaart te veranderen.

De cirkel van invloed ligt binnen de cirkel van betrokkenheid. Die geeft het gebied aan waarin je iets kunt veranderen. Wanneer je cirkel van betrokkenheid veel groter is dan je cirkel van invloed, dus wanneer jij je druk maakt over veel zaken waaraan je niets kunt veranderen, voel jij je op den duur boos, gefrustreerd of zelfs ziek. Bovendien krimpt je cirkel van invloed verder, omdat alle energie opraakt door weerstand en stress.

Er is een manier om ervoor te zorgen dat de cirkel van invloed de cirkel groter wordt. Dat kan door datgene waarvan je last hebt aan te pakken, of door je overtuigingskracht en sociale vaardigheden in te zetten om andere mensen tot verandering te bewegen.

Gandhi had geen leger, geen geld en geen organisatie om de Britse overheersing te bestrijden. Wat hij wel deed was van dorp naar dorp trekken en zijn geweldloze boodschap vertellen en beetje bij beetje kwam een beweging op gang die uiteindelijk tot het vertrek van de Engelsen leidde.

Nelson Mandela had zich vreselijk slecht kunnen voelen over het onrecht wat hem werd aangedaan toen hij 28 jaar gevangen zat op Robbeneiland. Hij had zich een slachtoffer kunnen voelen van het apartheidsbewind en vol haat en wrok in de gevangenis kunnen blijven zitten. Maar vanuit zijn cel richtte hij zich op zaken die hij wel kon doen, zoals het uit de gevangenis smokkelen van brieven.

Proactieve mensen richten zich vooral op hun cirkel van invloed. Ze spannen zich in voor zaken waar ze echt iets aan kunnen doen. Ze hebben een positieve energie die zich steeds verder uitstrekt en hun cirkel van invloed vergroot. Zij zijn vaak succesvol.

Reactieve mensen richten zich vooral op hun cirkel van betrokkenheid. Ze letten in eerste instantie op de zwakheden van anderen, op problemen in hun omgeving en op omstandigheden waar ze weinig of niets aan kunnen doen. Ze beschuldigen anderen en voelen zich steeds meer slachtoffer. Hierdoor verwaarlozen ze die dingen waar ze wel invloed op uit kunnen oefenen. Hun cirkel van invloed wordt steeds kleiner. De kans op mislukking is groot.

Waar kun je het beste beginnen?

 
De eerste stap is om je aandacht los te maken van wat er in de cirkel van betrokkenheid gebeurt. Dat doe je door het oordeel wat je erover hebt op te schorten. Het is wat het is. Het gedrag van je ex, je schoonfamilie of je baas is wat het is. Stop met je erover op te winden. Stop met weerstand te bieden tegen wat je niet wilt. Je kunt het toch niet veranderen. Het vreet energie en je schiet er niets mee op.

De tweede stap is je te richten op je cirkel van invloed. Wat kun je wel doen? Onderzoek wat je kunt aanpakken. Wat is er waar je wel iets aan kunt doen? Dat is vaak meer dan je denkt.

Wat je sowieso kunt veranderen is je eigen mindset. Het gedrag van je ex, je schoonfamilie of je baas kun je niet veranderen maar wel hoe je daarop reageert. Jij alleen kunt bepalen of je je er boos over maakt of dat je het laat voor wat het is.

Waar moet je rekening mee houden?


Om succesvol te zijn moet je in staat zijn om te bepalen wat in je cirkel van invloed en wat in je cirkel van betrokkenheid zit. Goed observeren en realiteitszin (gezond verstand) zijn daarbij belangrijk. Het is soms lastig om iets neutraal te observeren. Er zijn allerlei triggers waardoor emoties de overheid krijgen en je je daardoor laat leiden. Je blik raakt vertroebeld en voordat je er erg in hebt focus je weer op de cirkel van betrokkenheid en voel je je een slachtoffer van wat daar gebeurt. Vraag steun of advies aan een onpartijdig iemand die je help om neutraal naar situaties te kijken en niet iemand die met je meepraat.

Of je je richt op de cirkel van invloed of op die van betrokkenheid heeft grote invloed op de ontwikkeling van jouw zelfvertrouwen. Het lastige is dat dit een sluimerend, vaak onbewust proces is. Iedere keer wanneer je je richt op jouw cirkel van betrokkenheid ervaar je dat je niet bij machte bent om jouw situatie te veranderen. Dit gaat ten koste van jouw zelfvertrouwen. Iedere keer een klein beetje en je hebt het nauwelijks in de gaten.

Wanneer je je richt op jouw cirkel van invloed en je krijgt daar iets voor elkaar dan krijg je een positieve bevestiging waarmee jouw zelfvertrouwen groeit. Iedere keer een klein beetje. Waardoor je met meer overtuiging en geloof in jezelf het volgende aanpakt.

En dit is het geheim van succesvolle mensen. Zij blijken zich te richten op hun cirkel van invloed. Ze nemen initiatief. Ze zoeken uit hoe het anders kan, hoe ze een probleem kunnen oplossen.

Het is daarom belangrijk om je energie te richten op je cirkel van invloed vanuit de vraag “welke mogelijkheden heb ik “ en “wat kan ik er aan doen?”. Je kijkt vooral naar jezelf en wat jij kunt doen en niet naar anderen of naar jouw omgeving. Het effect is dat je effectiever wordt, juist omdat je jezelf begrenst. Niet anderen en hun fouten staan op die manier centraal, maar de kansen om in je eigen leven iets te veranderen.

Door zich te blijven richten op de cirkel van invloed werd Nelson Mandela, ondanks alle tegenslagen, uiteindelijk president van Zuid-Afrika en lukte het Gandhi uiteindelijk om India onafhankelijk te laten worden van Engeland.

En zo is het ook met het succes in jouw eigen leven. Richt je op je cirkel van invloed en stap voor stap vormt jouw leven zich naar wat jij voor ogen hebt, naar wat jouw droom is. Kijk naar wat je wel kunt doen om jouw droom een stapje dichterbij te brengen en niet naar de belemmeringen die dat verhinderen en waarschijnlijk in jouw cirkel van betrokkenheid liggen.


Wil je meer tips en inspiratie? Klik dan hier.

 

vrijdag 6 juni 2014

Het grootste misverstand over dromen en gelukkig zijn
Wat bepaalt of jij je gelukkig voelt? Hoe je in het leven staat en wat je daarin meemaakt heeft daar een grote invloed op. Er is echter nog een belangrijke factor: jouw dromen. Geloof het of niet: te veel dromen hebben maakt eerder ongelukkig dan gelukkig.

Geen invulling geven aan je dromen frustreert.


Je kent het vast, dromen over iets wat je ooit nog eens zou willen…. Soms zit een droom in iets kleins, en soms juist in iets heel groots. Eindelijk tijd, rust en ruimte voor die reis die je wilt maken, die training die je al lang wilde volgen of eindelijk gaan werken vanuit je eigen passie, voor jezelf beginnen. Je droomt van een werkelijkheid zoals jij die graag nog eens zou willen ervaren.

En toch geef je er geen invulling aan. De waan van de dag heeft immers vaak de overhand en er is altijd wel iets te bedenken waar je voorrang aan geeft, altijd iets dat belangrijker of urgenter is dan het realiseren van je dromen, je behoeftes en je verlangens. Er zijn nog zoveel dingen die je nog moet…

Doordat je jouw dromen en verlangens geen voorrang geeft, blijf je doorgaan en berust je in de huidige situatie. Als je daar te lang mee doorgaat, kun je ontmoedigd raken en stop je met geloven dat het mogelijk is om je dromen waar te maken. Waardoor je uiteindelijk helemaal geen actie meer onderneemt, want het gaat toch niet gebeuren. Dat is het moment dat dromen je ongelukkig maken.

Wegrationaliseren is een valkuil.


Dromen waarmaken vraagt een inspanning buiten je comfort zone. Want je wilt naar een situatie die aantrekkelijk is, maar die je nu nog niet gecreëerd hebt. Dat betekent dat je iets moet doen wat je nog nooit hebt gedaan. En iets doen wat je nog nooit hebt gedaan kan alleen als je uit je veilige en bekende situatie stapt.
 
Iedereen heeft een comfortzone. Dat is het gebied waarin zaken bekend, voorspelbaar en (meestal) prettig zijn. Je weet, als je A doet dan krijg je resultaat B. Zaken zijn haalbaar en bevinden zich binnen het gebied dat wij ‘realiteit’ noemen. Wij leven graag in deze comfortzone. Het geeft ons een gevoel van ‘controle’.

De belangrijkste reden waarom mensen in hun comfortzone blijven zitten is dat zij zich tegen laten houden door realistisch te zijn. Dit uit zich vaak door het 'wegrationaliseren'. "Ach, zo belangrijk is het nu ook weer niet", en "Ik ben eigenlijk best wel tevreden met hoe het nu gaat" en “wat ik wil is toch niet haalbaar of niet mogelijk” en de ultieme is: “je moet wel realistisch blijven!”. Logische en steekhoudende argumenten om iets niet te doen.

Als rationalisatie toeslaat, voel je geen spanning en zie je de zin van het vervullen van je dromen niet meer. De valkuil is om in je comfort zone te blijven en niet in beweging te komen. Na een tijdje kom je dan vanzelf tot de conclusie dat je er inderdaad niets aan kon doen. "Zie je wel dat andere dingen belangrijker zijn ", rechtvaardig je dan voor jezelf. En hiermee heb je je eigen gelijk gecreëerd!

Kom in actie!


Wie zijn dromen wil gaan leven, heeft de moed om uit zijn comfort zone te stappen. Met deze zeven stappen ga je op weg.

Maak concreet wat je dromen zijn. Onderzoek en ontdek! Breng jouw denken, willen, voelen en waar jouw hart ligt met elkaar in overeenstemming. Te vaak laten we ons leiden door ons denken. Dit manifesteert zich vaak in de vorm van allerlei redenen om het niet te doen. Wanneer je concreet hebt wat je wilt, je er enthousiast voor bent, het aansluit op wat je werkelijk wilt en je daarmee de stem van jouw hart volgt is de kans dat jouw droom uitkomt een stuk groter! De volgende vragen brengen je misschien op ideeën!
 • Als je zeker wist dat je niet zou falen wat zou je dan doen?
 • Wanneer ben jij het gelukkigst?
 • Wat doen de mensen die je het meest bewondert?
 • Waar raak je door geïnspireerd?
 • Wat zou je zo maar voor de lol willen doen?
 • Waarvoor is het te laat om nu nog aan te beginnen?
 • wat zou wel eens niet onmogelijk kunnen zijn?
Onderzoek hoe je jouw dromen kunt vertalen naar je werk: waar kun je jouw behoeften en verlangens in je werk inpassen? Welke werkzaamheden kun je anders invullen en hoe? Zijn er onderdelen van jouw werk waar je niet blij van wordt en die je zou kunnen afstoten? Of sta eens stil bij wat je echt wilt gaan doen qua werk. Een lang gekoesterde wens toch eindelijk in vervulling laten gaan.

Bepaal de waarde van jouw droom voor jouw omgeving. Bedenk wat jouw droom voor anderen kan opleveren. Wat wil jij de wereld meegeven? Welke betekenis wil jij hebben voor de mensen om jou heen? Wat zou er anders voor hen zijn als jij je droom gaat leven?

Bespreek met de mensen uit jouw omgeving wat jouw droom is. Ga erover in gesprek met je partner, vrienden, collega's. Hou in gedachten wat je passie is, waar je blij van wordt, wat je altijd al had willen doen en hoe jouw wereld eruit zou zien als jij deze zou mogen invullen. Wanneer iemand over zijn of haar droom vertelt zijn de reacties vaak positief! Misschien hebben zij ook wel een droom en krijg je hulp uit onverwachte hoek!

Laat je niet leiden door wat anderen er van vinden. Blijf trouw aan jezelf en waar jij in gelooft! Jouw omgeving (meestal naaste familieleden) kunnen belemmeringen en ja-maars aandragen. Zij testen jouw drive om door te zetten en stil te staan bij de vraag ‘hoe graag wil ik het?’.

Begin met jouw “kleine dromen”! Je hoeft voor het leven van jouw droom niet gelijk je hele leven om te gooien. Je kunt beginnen met die schijnbare kleine dingen waar je naar verlangt en die je maar voor je uitschuift ‘voor later’. Stop met uitstellen en ga doen waar je blij van wordt!

Geniet! Passie en dromen verwezenlijken - groot en klein - maakt je vrolijk, geeft voldoening en zin! Alleen al het er mee bezig zijn geeft een goed gevoel!

Kortom: stop met dagdromen en kom in actie. Geluk zit in het doen waar je blij van wordt. Iedereen kan het!

Zoek je meer tips en inspiratie? Klik dan hier.

vrijdag 16 mei 2014

Hoe kom ik van die stress af?Wordt je geleefd door wat je denkt? Vooral door belemmerende gedachten over wat je allemaal nog moet doen? Maak je je zorgen over jouw financiën in de toekomst, hoe het verder moet met jouw relatie, over je gezondheid, over wat niet gaat zoals jij het wilt, (waar krijg jij stress van)….?

Leven in en vanuit je hoofd levert stress op. Negatieve stress die samenhangt met een gevoel van moeten. Moeten in reactie op iets waar je jezelf afhankelijk van voelt: de meningen van anderen, de angst om iets niet goed te doen, de angst om kritiek te krijgen of waardering te verliezen, de angst om er niet toe te doen, zorgen over wat er mis zou kunnen gaan. In je hoofd zitten en je laten leiden door je gedachten is kenmerkend voor je laten leiden door jouw ego. Je zou ego kunnen definiëren als het zelfbesef wat ontstaat door identificatie met jouw denken. Je bent geworden wat je denkt.

Ga eens bij jezelf na wanneer je stress ervaart (misschien wel op dit moment), waar zie je tegen op, waar ben je bang voor of wat wil je voorkomen of vermijden? Je komt dan zeer waarschijnlijk uit op belemmerende gedachten die je hebt en waar je je mee identificeert (je gelooft ze). En juist dat wil je niet. De weerstand daartegen manifesteert zich in de vorm van stress. En als je vanuit dit gevoel aan de slag gaat met als doel om te voorkomen wat je juist niet wilt dan kun je jezelf enorm vastdraaien.

Wat gebeurt er wanneer je je identificeert met wat je denkt? Jouw aandacht wordt getrokken door een gedachte die in je opkomt en waar je een oordeel over hebt. Die je niet prettig vindt. Op dat moment kom je “onder invloed” van die gedachte. Dat wil zeggen dat jouw zelf gevoel bepaald wordt door wat je denkt. Vaak merken we de belemmerende gedachten die we hebben niet eens op, zijn we er ons niet van bewust. Wat we wel merken zijn de reacties van ons lichaam.
 
Emoties zijn reacties van je lichaam op wat je denkt. Belemmerende gedachten begrijpt het lichaam niet (je lichaam kent geen taal) en reageert daarop met drie basisemoties: boos, bedroefd of bang. Het goede nieuws is dat jouw lichaam daarmee een goede graadmeter is voor wat je denkt. Gedachten zijn vaak onbewust maar gevoelens kun je makkelijk opmerken.
 
Je komt onder invloed van een gedachte, begint die gedachte als jouw werkelijkheid te ervaren door het oordeel wat je erover hebt. Hoe vervelender je de gedachte en het bijbehorende gevoel vindt des te sterker je erin verstrikt raakt! Er gebeurt dus precies het tegenovergestelde van wat je wilt. Vanuit het denken lijkt het logisch om weerstand te bieden tegen iets wat je niet wilt, in de veronderstelling dat het dan verdwijnt. Op gevoelsniveau gebeurt echter het tegenovergestelde. Het gevoel wordt sterker door de (negatieve) aandacht die je er aan geeft.

Wist je dat...
 1. Mensen per dag gemiddeld zo’n 40.000 gedachten denken.
 2. Het overgrote deel van die gedachten belemmerend zijn.
 3. We elke dag opnieuw nagenoeg hetzelfde gedachtepatroon afspelen in ons hoofd, maar ons hier veelal niet van bewust zijn.
 4. We eerder denken in termen van wat we niet willen in plaats van wat we wel willen.
 5. De gedachten waar we ons mee identificeren bepalen hoe wij ons voelen en hoe wij handelen.
 6. De gedachten die wij denken een grote invloed hebben op onze gezondheid.
 7. We niet zozeer overstuur raken door wat ons werkelijk overkomt, maar door onze gedachten over wat er gebeurt.
 8. Hoe meer wij proberen niet negatief te denken, hoe negatiever onze gedachten worden.
 9. Wij niet onze gedachten zijn.
 10. We zelf kunnen kiezen of we onze gedachten geloven.

Wanneer je in jouw hoofd zit en je laat leiden door jouw denken dan gaat het plezier, jouw levensgeluk verloren. Je bent sneller moe en geprikkeld of geïrriteerd. Minder open voor anderen of wat er vanuit je omgeving op je afkomt. Je hebt de neiging om jezelf af te sluiten of met weerstand te reageren op vragen of zaken die om je heen gebeuren. Je bent niet meer in contact met jezelf en met de mensen om jou heen.

Waar kun je het beste beginnen om dit te veranderen? De eerste stap is beseffen dat de stress die je ervaart vertelt dat je in je hoofd zit. Stress is een goede graadmeter om te beseffen dat je het contact met jezelf bent kwijtgeraakt.
 
Hou er rekening mee dat de macht der gewoonte je gevangen wil houden en je aanzet om te blijven doen wat je altijd hebt gedaan. Het vraagt alertheid en een doelbewust stil staan om niet gewoon door te gaan met wat je altijd doet.

Het denken houdt niet van verandering. Ook al is de ervaring niet zo prettig, het is bekend en voorspelbaar en op onbewust niveau geeft het veiligheid. Het ergste voor het denken is verlies van controle, het niet te weten. En dat zorgt ervoor dat je de neiging hebt te blijven doen wat je altijd hebt gedaan.

Wat niet helpt is om positief te gaan denken, om vanuit jouw denken problemen die voortkomen vanuit het denken te gaan aanpakken. Dat staat gelijk met jezelf uit je haren uit het moeras omhoog willen trekken. Met het denken kun je stress niet oplossen!

De volgende aanpak is erg effectief gebleken om stress in je leven te verminderen:


Breng jouw denken tot rust door contact te maken met jouw gevoel en te ervaren wat je voelt zonder oordeel. Dan begin je los te komen van je belemmerende gedachten en bijbehorende spanning. Ga ontspannen zitten, voel jouw lichaam en adem over je buik. Wees je bewust van jouw gedachten, observeer ze, laat ze gaan als wolken die voorbij trekken. Laat het oordeel wat je hebt over die gedachte achterwege. De gedachte is wat het is. Doe dit gedurende zo'n 5 minuten.

Mocht het observeren van jouw gedachten niet lukken dan kun je ook het gevoel van spanning wat je ervaart voelen. Dat werkt even goed. Voel jouw spanning. Waar zit die in jouw lichaam? Ga er met je aandacht naar toe en voel die spanning. Biedt er geen weerstand tegen, voel de spanning en probeer jezelf daarin te ontspannen. Laat het los. Wanneer dit lukt merk je het direct door een gevoel van ontspanning.

Wat er gebeurt is dat je jezelf losmaakt van die belemmerende gedachte of die spanning en je de positie van waarnemer gaat innemen. Er treedt een verschuiving op van ‘zijn’ naar ‘zien’. En tegelijkertijd maak je daarmee contact met jezelf op een essentiëler niveau dan het zelfbesef wat ontstond toen je je identificeerde met jouw gedachten. Dit zelfbesef wordt door de boeddhisten een illusoir zelf genoemd. Het is niet wie je echt bent.

Wanneer je het kunt opbrengen om een paar keer per dag een rustmoment te nemen en jouw stress te voelen, aanwezig te zijn bij wat er zich aandient zonder daar iets mee te willen doen dan oefen je jouw vermogen om meer rust en plezier in je leven te creëren. Iedere dag een klein beetje. Maar na een week is dat kleine beetje uitgegroeid tot een duidelijk toegenomen vermogen om stress in jouw leven te hanteren!

Wil je meer tips en inspiratie voor het creëren van meer rust en ontspanning? Klik hier voor meer informatie.